V okviru projekta, smo se 1.12.2017 udeležili okrogle mize, ki jo je organiziral CIRIUS Vipava.

Predstavili so svoj projekt vključenosti, ki se zaradi drugega lokalnega okolja in populacije, nekoliko razlikuje od našega. Mladi se vključujejo v delo obrtnikov in manjših podjetjij, v obliki praktičnih usposabljanj. Vipava kot občina se trudi pripraviti različne delovne programe skozi letne čase  ( kmetijstvo, sadjarstvo, vinogradništvo,…), da zagotovi sprotno delo.

Nato je sledila predstavitev pomembnejših institucij na tovrstnem področju dela in njihovi pristopi, pri soočanju z vključevanjem oseb z posebnimi potrebami.

Zanimivi so se mi zdeli podatki, ki so jih pridobili na vzorcu 100 podjetjij, v Vipavi. Kar 84% obrtnikov nima izkušenj z delom oseb z posebnimi potrebami (OPP). Dve tretjini podjetjij bi zaposlilo OPP, če bi jim država omogočila finančno pomoč/ olajšave ali v obliki osebne asistence. Pri tem ne bi podjetja imela nič proti, če pomoč prihaja od zunaj.

Iz ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, pa je mag. Cveto Uršič predstavil, kako država že omogoča dodatne olajšave podjetjem, ki se odločijo za zaposlitev OPP, prav tako je predstavil nekaj zakonov, za leto 2019, ki bi dodatno olajšali/ spodbujali zaposlovanje OPP:

Na koncu je sledila še prosta izmenjava mnenj organizatorjev in občinstva.

Za nas je bila udeležba na okrogli mizi pomembna, da smo se seznanili in prepričali, da smo z našim projektom, na pravi poti.