Uspešno smo zaključili oba modula KUHARSKI MOJSTER in LAHKIH NOG NAOKROG. Udeleženci so se v kratkem obdobju naučili praktičnih znanj, ki jih bodo lahko koristili celo življenje. Prav vsak izmed njih zna sam poklicati in naročiti prevoz taxi služb. Prav tako zmorejo po nakupih v trgovino – nekateri z več, drugi z manj pomoči, nekateri pomoči niti ne potrebujejo, odvisno od posameznikove potrebe. V šolski kuhinji se znajdejo in bi za prijatelje ali obiske znali pripraviti prigrizek ali sladico.

Druženje je potekalo v zelo sproščenem vzdušju, veliko je bilo interakcije, ki se je iz ure v uro tudi poglobila. Moduli so potekali spontano in preko resnično življenjskih situacij – učili. Učili tako udeležence kot tudi nas učitelje. Bilo je lepo.