Uspešno smo zaključili vse tri module: MOJA LJUBLJANA (Turistični vodič), UREJENA SOBA – ZADOVOLJEN UPORABNIK (poklici sobar, receptor, skrbnik okolice). Udeleženci so bili soočeni z življenjskimi situacijami, ki jih bodo lahko prenesli na različne dejavnosti – od urejanja svoje sobe, spoznavanja različnih poklicov, do pisanja življenjepisa in prijave na delovno mesto.

Ekipa, ki se je soočala z različnimi izzivi in karseda konkretnimi situacijami, je dobro delovala vse ure. Vzdušje je bilo na trenutke nekoliko napeto (trema), a vseeno v pozitivnem odnosu do dela. Rajši so sodelovali v konkretnih, aktivnih delovnih akcijah – čiščenje sob, stanovanja, okolice.

Moduli so tudi tokrat potekali brez zapletov v prijetni družbi.

V šolskem letu 2017-2018 so v približnem obsegu 70 ur zaključili pet različnih modulov. Od tega so bili trije moduli v večji meri usmerjeni v pridobivanje socialnih kompetenc, samostojnosti in višjo kakovost življenja, preostala pa v nove  zaposlitvene kompetence.

Sedaj pa je prav, da si vzamemo čas tudi za počitnice 🙂