Dragi obiskovalci spletne strani projekta,

da bi lahko v večji meri sodelovali ter vas obveščali o aktivnostih projekta, bomo na strani objavili več izobraževanj, ki so morda koristne tako splošni kot strokovni javnosti.

Želimo predstaviti nekaj prizadevanj, kot odziv na trenutne razmere, v povezavi s COVID-19. Učenci imajo navkljub dodatno oteženim razmeram, željo po vključevanju v poklicne kot tudi socialne aktivnosti.

Naše prvo objavljeno izobraževanje se navezuje na predstavitev dela po tranzicijskem načrtu, na primeru. Poleg modularnih izobraževanj, je bilo s slednjim učencom opravljenih veliko dodatnih ur. Cilj tranzicijskega načrta je približevanje zaposlitvi. Cilj sam po sebi še ni predvideval prehoda, saj a) nismo zares vedeli, koliko ima učenec že osvojenih kompetenc, ter b), koliko aktivnosti mu bomo lahko nudili, v skladu z njegovimi zmožnostmi ter interesi. Glede na trenutne razmere, se žal prehod še ni zgodil, čeprav je učenec dobro napredoval. Ker je potekalo intezivno delo na različnih področjih samostojnosti, kot tudi dvigu poklicnih kompetenc, upamo, da se najde nekaj koristnih informacij za vsakega.

Link : https://video.arnes.si/watch/7skfkdc46byd

Želimo vam prijeten ogled!