Šolsko leto 2021/2022 je bilo na projektu zelo pestro. V letošnjem šolskem letu smo vključili  7 novih učencev, ter nekaj učencev, ki so se vključevali občasno ali pa so že sodelovali z nami v prejšnih letih. Skupina je bila zelo pestra, saj smo vključili osnovnošolce, srednješolce in dijakinje.

Modularne aktivnosti so bile polne zanimivega dogajanja. Izvedli smo sedem modulov. V modularne aktivnosti smo vključevali vse učence in mladostnike.

V okviru modula Izzivi odraščanja – komunikacija smo spoznali pojem komunikacije in se naučili katere vrste komunikacije poznamo. Svoje komunikacijske spretnosti smo urili s pomočjo iger vlog. Na temo komunikacije smo izdelali in na šolskem hodniku obesili plakat. Dotaknili smo se tudi pomembnih življenjskih tem, kot je prijateljstvo in pogovor o drugačnosti. Najbolj zabavni srečanji v okviru modula izzivi odraščanja – komunikacija pa sta bili, ko so se učenci in mladostniki lahko preizkusili v vlogi mentorja. Za učitelje na projektu so pripravili modularno srečanje, ki so ga le-ti preživeli v temi. Učitelji so se na tak način vživeli v svet slepih, učenci pa so pridobili koristne izkušnje o tem kaj pomeni biti dober mentor. Na zgoraj omenjenem modulu pa smo odprli tudi temo, ki je bila za vse udeležence težka. Eno izmed srečanj smo namenili pogovoru o dobri samopodobi. Prav na tem srečanju se je pokazalo, da smo z učenci in mladostniki spletli trdne vezi, saj so bili pripravljeni z nami deliti svoja najintimnejša razmišljanja in občutja.

Modul Ljubljana v mojih očeh ni zaspana je bil namenjen spoznavanju bližnje in širše okolice Centra IRIS. V decembrskem času smo se odpravili na sprehod po praznično okrašenem mestu in si ogledali najpomembnejše znamenitosti. Učenci in mladostniki so se preizkusili v uporabi navigacije, saj smo si za cilj postavili, da učenci in mladostniki znajo samostojno priti do Prešernovega trga. Nekateri učenci in mladostniki so ta cilj dosegli. Na poti smo pomagali izgubljenemu psu, ki je srečno našel svojega lastnika. Učenci in mladostniki so spoznali kartico Urbana, ki je namenjena vožnji z mestnimi avtobusi in se seznanili z različnimi aplikacijami, ki napovedujejo prihode in odhode mestnih avtobusov. Ob mednarodnem dnevu zdravja pa smo obiskali eno izmed ljubljanskih nakupovalnih središč, kjer smo si na koncu privoščili sladico.

Modul Odnos do živali, odnos do sebe je med učenci požel največ zanimanja, saj imajo vsi radi živali. Najprej smo se spoznali s pojmom ustrezne skrbi za živali in se pogovorili o tem kako za svoje živali, ki jih imajo doma, skrbijo oni. Preko video posnetkov smo spoznali delo in vlogo t.i. posebnih kužkov. Ogledali smo si vlečne pse, pse reševalce, vojaške pse, pse pomočnike in pse vodnike slepih. Za nas je bil najbolj zanimiv pes vodnik, zato smo na eno izmed srečanj povabili inštruktorja, uporabnika in psa vodnika. Učenci so se lahko tudi preizkusili v hoji s psom vodnikom. Obiskali smo ljubljansko zavetišče, kjer smo si lahko ogledali nekaj živali. Modul odnos do živali, odnos do sebe pa smo zaključili z obiskom konjeniškega centra Košir. Učenci in mladostniki so se lahko preizkusili v pripravi konja za jahanje in se na koncu lahko preizkusili tudi v jahanju. Nad jahanjem je bila še posebej navdušena dijakinja, ki je poročala, da je bila po obisku konjev čustveno stabilnejša.

Na modulu organiziraj zabavo smo učence in mladostnike seznanjali z organizacijo zabave. Na začetku smo se spoznali s pojmom zabava, si ogledali različne vrste zabave in se pogovorili o hrani, pijači in animaciji, ki jo bomo imeli na naši zabavi. Organizaciji lastne zabave je bil namenjen celoten modul. V okviru tega modula so učenci urili iskanje receptov preko spleta, pripravo nakupovalnega seznama in nakup izdelkov v trgovini. Na dan zabave so vsi učenci sodelovali pri pripravi hrane in pijače ter bili navdušeni nad pripravo dvorane, saj nas je obiskal pravi dj. Učenci in mladostniki so se za zabavo uredili in poročali, da jim je bila zabava zelo všeč.

Modul spoznaj se s poklicem peka, slaščičarja je bil namenjen pridobivanju znanja s področja priprave sladic. Najprej smo se spoznali z razliko med poklicema pek in slaščičar. Učenci in mladostniki so tudi v okviru tega modula lahko urili znanja iskanja receptov preko spleta, priprave nakupovalnega seznama in nakup sestavin v trgovini. Kuhanje je veščina, ki je za slepe in slabovidne zelo pomembna. Veliko učencev poroča o tem, da imajo strah pred vročino in noži.  V okviru modula smo se posvetili tudi premagovanju teh dveh strahov. Učenci in mladostniki so eno izmed srečanj posvetili pripravi kosila; jedi za kosilo pa so si izbrali sami. Seveda smo pripravljali tudi sladice. Pripravljali smo maffine in Nutellino torto z banano. Načrtovali smo obisk znanega slovenskega kuharja, saj bi poklic kuharja na tak način še bolj približali učencem in mladostnikom. Obisk smo morali, zaradi epidemije covid-19, preložiti. Kasneje je omenjeni kuhar sodelovanje, zaradi prezasedenosti, odpovedal.

Modul spoznaj se z delom v pisarni je bil namenjen pridobivanju kompetenc za delo administratorja. Nekatere vsebine iz omenjenega modula smo združili z vsebinami modula organiziraj zabavo. Učenci so spoznali namen vabila in njegovo vsebino. V pripravi vabil so se preizkusili tudi sami, saj so oblikovali vabila za zabavo, ki smo jo organizirali v okviru modula organiziraj zabavo. Učenci so v enem izmed OFFICE programov pripravili predstavitev teme po lastni izbiri. Preko priprave predstavitve so utrjevali znanja uporabe internetnih brskalnikov in nekaterih OFFICE programov. Dijakinja, ki obiskuje srednješolski program administrator, je za vse učence in mladostnike pripravila predstavitev omenjenega poklica. Zavod Odtiz je za učence in mladostnike pripravil zaposlitveno delavnico z naslovom Ustvari svojo prihodnost. Preko delavnice so učenci in mladostniki razmišljali o svoji prihodnosti. Učenci in mladostniki so imeli priložnost spoznati delo v tajništvu Centra IRIS, zato smo eno srečanje namenili obisku tajništva. Na temo dela v pisarni so pripravili in na šolskih hodnikih obesili tudi plakat.

Spoznaj se z Japonsko je bil modul, katerega se je udeležila samo ena dijakinja. Dijakinja je preko video posnetka spoznavala japonske znamenitosti, navade, kulturo, posebnosti itd. S pomočjo video posnetkov je poslušala tudi jezik in se naučila nekaj osnovnih fraz. Preizkusila se je tudi v pripravi tradicionalnih japonskih jedi kot so: puhaste palačinke in ramen juho. S pomočjo spleta je poiskala japonske znamenitosti in jih nalepila na plakat.

Učenci in mladostniki so poročali, da so jim bile letošnje modularne vsebine zanimive in koristne, saj so bile pestre. Vsem želimo, da bi jim novo pridobljena znanja koristila pri nadaljnjem življenju!

Srečno in pogumno naprej !! 🙂

Socialno vključevali smo tudi kužka, ki je srečno prispel do lastnika 🙂
Skupaj mahamo novim začetkom naproti 🙂