Namen tega članka je predstaviti najpomembnejše aktivnosti in dosežke v okviru projekta Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje. Projekt se je izvajal med leti 2017 in 2022 in se v zaključuje v septembru.

Vsako šolsko leto smo v projekt vključili novo skupino učencev in mladostnikov, za katere smo pripravili različne modularne aktivnosti. Moduli so bili namenjeni pridobivanju različnih socialnih in poklicnih kompetenc, ki jim bodo pomagale pri različnih prehodih, kot npr.  v lokalno okolje, šola ali na trg dela. V petih letih projekta smo uspeli vključiti 30 mladih, kateri so se bližali različnim prehodom.

V prvih mesecih projekta, smo izvedli sestanek s skupnostjo Etri in Društvom prijateljev mladine Koroška, s katerimi smo izmenjali znanje o zaposlovanju in socialnem vključevanju oseb s posebnimi potrebami. V prvem letu projekta smo v praktično usposabljanje v BIC Ljubljana, vključili slepega dijaka. V sodelovanju z društvom Vesele nogice smo v praktični usposabljanji vključili dve mladostnici Centra IRIS. Ena se je usposabljala v knjižnici Prežihov Voranc, druga pa v frizerskem salonu En frizeraj.

Prav tako smo v prvem letu projekta, skupaj z AmCham organizirali karierni sejem za mlade iskalce zaposlitev. Tekom celotnega projekta smo aktivno sodelovali na različnih okroglih mizah in konferencah, na katerih smo se večkrat predstavili tudi z lastnimi prispevki. Leta 2018 smo sodelovali tudi na dnevu odprtih vrat Centra IRIS, kjer smo na kratko predstavili projekt in njegove aktivnosti.

Učenci in mladostniki prihajajo iz celotne Slovenije, zato se nam je zdelo pomembno, da dobro poznajo okolje, v katerem se nahaja Center IRIS. Preko modulov in ostalih projektnih aktivnosti smo jim večkrat ponudili možnost sodelovanja z lokalnim okoljem. V načrtu smo imeli, da bi več mladostnikov vključili v delovna usposabljanja zunaj Centra IRIS, vendar nam je bilo to, zaradi epidemije covid-19, onemogočeno. Evalvacijski vprašalniki so pokazali, da si učenci in mladostniki želijo doseči več ciljev kot smo jih lahko dosegli znotraj projekta, zato smo v projekt pred nastopom COVID obdobja, vključevali različne praktikantke.

V okviru modula Urejena soba, zadovoljen uporabnik, smo učence in mladostnike opremili z znanji in

veščinami, ki so potrebne za delo v hostlu.Za lažjo predstavo o delu v hostlu smo obiskali enega izmed ljubljanskih hostlov. Kasneje smo hostel tudi ustanovili in gostili zunanje obiskovalce.

V šolskem letu 2018/2019 smo dvema dijakinjama pomagali pri orientaciji in mobilnosti, saj sta pričeli s praktičnim usposabljanjem v Austria Trend hotelu. Izvajali smo različne delovne inkubatorje: hitri kruhki, frizerski salon, masažni salon, pisarna in knjižničar. S pomočjo teh inkubatorjev so učenci in mladostniki, v varnem okolju Centra IRIS pridobivali znanaja in veščine, ki jim bodo pomagala pri morebitnem prehodu na trg dela. Center IRIS v mesecu decembru pripravlja novoletno stojnico v mestnem središču Ljubljane. Na eni izmed njih smo sodelovali tudi člani projektne skupine. Učenci in mladostniki so s pomočjo prodaje na stojnici pridobivali znanja komunikacije s strankami, prodaje in ravnanje z denarjem. Preko celotnega izvajanja projekta smo se trudili, da bi širšo javnost obveščali o projektnih aktivnostih. V ta namen smo oblikovali spletno stran projekta; o projektu pa se je govorilo tudi v medijih. Dijakinja je pripravila prispevek o projektu za oddajo Luč v temi, ki je dostopen na radiu Ognjišče. Zaposleni na projektu smo pripravljali različna izobraževanja, ki so bila namenjena različnim ciljnim skupinam. Center IRIS je v šolskem letu 2018/2019 praznoval 100-obletnico organizirane skrbi za slepe in slabovidne na slovenskem. V ta namen je pripravil več aktivnosti kot so 100 slepih in slabovidnih po Ljubljani in mednarodno konferenco. Na obeh dogodkih smo sodelovali tako zaposleni kot učenci in mladostniki.

Med  dosežke projekta uvrščamo tudi izdajo šolskega časopisa z naslovom Projektor, ki so ga v celoti izdali učenci in mladostniki, ki so bili vključeni v projektne aktivnosti. Učenci in mladostniki so imeli v okviru modulov priložnost se preizkusiti v organizaciji zabave. Preizkusili so se v izdelavi vabil, pripravi hrane in pijače, pripravi prostora in aktivno sodelovali na sami izvedbi zabave. Projekt jim je ponudil možnost, da so se preizkusili v vlogi mentorja, saj so za učitelje na projektu pripravili srečanje, ki so ga le-ti preživeli v popolni temi. To srečanje jim je ponudilo priložnost spoznati kaj vse potrebuje dober mentor / vodja. Tekom projekta smo pričeli z razvijanjem spletnega orodja »Odprtogled«, ki je namenjen povezovanju deležnikov na področju dela z osebami s posebnimi potrebami na državni ravni. V ta namen so bili izvedeni še štirje strokovni posveti na daljavo in nekaj predstavitev na državni ravni.

Projekt se počasi zaključuje. V ta namen smo pripravili dogodek z naslovom Prostor za vse, na katerem je aktivno sodelovalo preko dvajset izvajalcev. Dogodek smo obogatili s konferenco in bogatim kulturno-zabavnim programom.

Članek želimo zaključiti z ugotovitvijo, da smo se vsi sodelujoči na projektu v petih letih trajanja veliko naučili in pridobili potrebna znanja in veščine. Ugotavljamo tudi, da smo ves čas projekta rastli skupaj z učenci in mladostniki. Kljub temu, da je izvajanje modulov večkrat prekinila epidemija covid-19, lahko rečemo, da smo, da smo tako zaposleni kot učenci in mladostniki z izvedenimi aktivnostmi zadovoljni, saj smo jih izpeljali v največjem možnem obsegu.