Od samega začetka projekta, izvajamo module, namenjene učencem različnih starosti ter šolskih programov. Moduli so sklop srečanj z določeno tematiko, kot npr. priprava za delo, kuhanje, orientacija, zdravo življenje, prehod v srednjo šolo, ipd,. Večinoma potekajo v popoldanskem času, ko se šolske obveznosti zaključijo. Z moduli želimo učencem izboljšati samostojnost, omogočiti bolj  kakovostno življenje ter pridobiti različne poklicne kompetence. Letno vključimo najmanj 5 učencev.

Za lažjo predstavo, je spodaj nekaj krajših opisov izvedenih modulov :

V obdobju od novembra 2017 do februarja 2018 smo izvedli dva modula za samostojno življenje.

Prvi je Kuharski mojster, v katerem se dotikamo tem, kot so nakupovanje, priprava jedi, delo s kuhinjskimi pripomočki, rokovanje z denarjem, uporaba računalnika ali drugih virov za iskanje receptov, bonton in higieno v kuhinji.

Drugi modul Lahkih nog naokrog pa je namenjen, da se znajdemo v okolju. Sem spada tudi učenje načrtovanja izletov po Sloveniji, pripravi nahrbtnika, uporabi (javnega) prevoza, orientaciji, uporabi IKT, higieni in beleženju novih doživetij na izletih.

V obdobju od marca do junija 2018 smo se temeljiteje posvečali razvoju poklicnih kompetenc, ki pa so obenem pomembne tudi za kvalitetno samostojno življenje.  Moduli se navezujejo na možnost delovne izkušnje, ki bo na voljo pri nas v hostlu, v mesecu juliju. Izvajamo naslednje tri module :

1: Bonton – učenje družbeno sprejemljivega vedenja, komunikacija v zasebnem in času na delovnem mestu, razločnost govora, usmerjanje, vodenje in podajanje predlogov kot poklicna usmeritev za delo v hostlu.

2: Moja Ljubljana – spoznavanje turističnih znamenitosti Ljubljane, vodenje po Ljubljani, orientacija,.. usmerjanje za delo turističnega vodnika, animatorja ali informatorja.

3. Urejena soba –  pospravljanje, čiščenje, skrb za prostore in sodelovanje z drugimi poklici, v hostlu.

Seznam modulov za koledarsko leto 2018/2019 :

1: Kako do zaposlitve?

2: Zdravo živim

3.Šolski časopis

4. Spoznavajmo Slovenijo

5. NPK Maser

6. Gibam, da kosti razgibam (taborjenje)