1. Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

V okviru projekta izvajamo dejavnosti, s katerimi bomo nadgradili in razširili področja strokovne pomoči vsem uporabnikom in širšemu okolju.

Dejavnosti projekta se delijo v 4 sklope (Celosta ocena, Razširjeni kurikul, Svetovanje in izobraževanje, Strokovni center) in so namenjene povečanju samostojnosti, usposobljenosti, socialne vključenosti, zdravja otrok in mladostnikov z okvaro vida, hkrati pa bodo vplivale na boljše razumevanje okolja o potrebah oseb z okvaro vida.

Aktivnosti zaokrožajo celoto in se kontinuirano izvajajo od rojstva do vstopa na trg delovne sile.

Več info na: http://strokovnicenter.splet.arnes.si/