Dragi sodržavljani,
z vami želimo deliti dragocena video prispevka, ki sta nastala v času dogodka Prostor za vse, 11.5., na Ljubljanskem gradu.
Naša vizija je ustvariti pogoje, da bo prav vsak kotiček naše države postal Prostor za vse. Ne samo v prenesenem pomenu ali na papirju, socialno vključenost vseh družbenih skupin vidimo kot izjemno pomemben člen pri ustvarjanju prihodnosti, ki bo dostopna in polnovredna vsem.
Projekt ”Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje” se v septembru 2022 zaključuje, vendar se naša prizadevanja nadaljujejo!
Se kmalu srečamo v novih Prostorih za vse 🙂 // Evropska kohezijska politika 2021-2027


Promocijski video: https://video.arnes.si/watch/3w7fs0qn8w8m
Intervjuji: https://video.arnes.si/watch/w9x8nkxpx249