28.10. smo se udeležili posveta, kjer je bilo govora o ” izzivih zaposlovanja oseb z motnjo v duševnem razvoju.” Tam smo predstavili tudi plakat z vsemi prisotnimi partnerji. Posveta se je udeležilo več oseb na položajih odločanja, kot npr. Dragica Bac iz direktorata za invalide, Tatjana Dolinšek, iz združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije in drugi,…

Lastne prispevke so imeli tudi osebe, katerim je bil posvet primarno namenjen. Predstavljali so osebne izkušnje zaposlitve ali delo preko varstveno delovnega centra.

Kar nekaj govora je bilo  tudi glede zakonov, ki so že, ali bodo v kratkem stopili v veljavo. Ugotovili smo, da je nova zakonodaja na področju dela s osebami posebnih potreb,  naredila korak v pravo smer. Prenosljivost posamičnih postavk zakonodaje, v dejanske situacije pa še zmeraj ni dokončno urejeno.

O podrobnostih si lahko preberete več na naslednjih povezavah :

  1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-F), stran 4622.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1406/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-socialno-varstvenih-prejemkih-zsvarpre-f

  1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (ZOA-A), stran 4616.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1403/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-osebni-asistenci-zoa-a

  1. Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI), stran 4431.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1349?sop=2018-01-1349